TIETOSUOJASELOSTE

1.0 Rekisteriseloste 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § 

Laatimispäivä: 30.6.2020 

 

1.2 Rekisterin pitäjä 

SuojaaSe Oy 

Y-tunnus 2685251-9 

Allastie 13, 21200 Raisio 

info@suojaase.fi 

 

1.3 Rekisterin nimi 

www.suojaase.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri 

 

1.4 Rekisterin käyttötarkoitus 

Hyödynnämme verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin. 

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. 

 

1.5 Henkilötietojen tietolähteet 

Käyttäjärekisteriimme kirjataan www.suojaase.fi verkkokaupan käyttäjistä ainoastaan ne henkilötiedot, jotka käyttäjä ilmoittaa itse verkkosivustoa käyttäessään. Henkilötiedot ovat perustietoja, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

 

1.6 Henkilötietoja vastaanottavat 

Käyttäjärekisterissämme oleviin henkilötietoihin on pääsy yrityksellämme ja sen työntekijöillä, kuljetusyrityksellä, joka kuljettaa tilauksen sekä tilintarkastajallamme, joka kirjaa tilaukset kirjanpitoomme. 

 

1.7 Henkilötietojen luovutus tai siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Emme luovuta tai siirrä käyttäjärekisterin sisältämiä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

1.8 Henkilötietojen säilytysaika 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty tai niin kauan kuin laki ja säännöksen niin edellyttävät. Henkilötietoja voidaan poistaa käyttäjän ollessa kirjallisesti yhteydessä meihin sähköpostiosoitteeseen info@suojaase.fi. 

 

1.9 Henkilötietoja koskevat oikeudet 

Oikeus tarkistaa itseä koskevat henkilötiedot 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi suoramainontaa ja etämyyntiä) 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

 

Mikäli käyttäjärekisteriin rekisteröity käyttäjä haluaa tarkastella, oikaista, poistaa tai rajoittaa henkilötietojaan tai niiden käyttöä, tulee käyttäjän olla yhteydessä kirjallisesti yritykseemme sähköpostitse: info@suojaase.fi.  

Artikla 77:n mukaan jokaisella käyttäjällä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli käyttäjä havaitsee yrityksemme rikkovan tietosuoja-asetusta. 

 

2.0 Evästeet 

Verkkokauppamme www.suojaase.fi käyttää evästeitä. Evästeiden tarkoituksena on kerätä tietoja siitä, miten verkkokauppaamme käytetään. Tietojen avulla mahdollistamme asiakkaidemme käyttökokemuksen parantamisen sekä verkkokaupan kehittämisen.  

Käyttäjä voi estää evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa estää osan verkkokaupan toiminnoista. 

 

2.1 Tietosuojaselosteen muutokset 

Saatamme tehdä muutoksia tietosuojaselostukseemme ja siihen liittyviin tietoihin. Suosittelemme, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon mahdollisista muutoksista.