Työmaaopasteet, kilvet, aidat ja mainostaulut

Kysy kilpailukykyistä tarjousta kokonaisuudesta

Toimitamme työmaan opasteet, kilvet, aita/näkösuojat ja mainoskyltit tarpeiden mukaan. yksi tai moniväripainatuksella.

Kuvaus

Rakennusalalla työturvallisuus on aihe, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Usein rakennushankkeessa tiedostetaan työturvallisuuden tärkeys, mutta työturvallisuuden eteen tehdyt suunnitelmat ohjeistus ja toimenpiteet jäävät vajaiksi. Rakennustyömaan työturvallisuussuunnitelma on tehty helpottamaan työturvallisuuden ylläpitämistä määräyksien mukaisella tasolla
rakennushankkeen läpiviennin yhteydessä. Asianmukaiset näkyvillä olevat ohjeet ja opasteet ovat tässä avainasemassa.

 

SuojaaSe Oy